Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

Kontakty
Kontakt do sídla společnosti
Technická 2896/2
61600 Brno, Česká republika
Tel: 5 4114 3229Fax: 5 4114 3231
cndt@cndt.cz
www.cndt.cz
ID datové schránky: axehput
DIČ: CZ48133507
 
Prezident (člen prezídia)
Doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
FSI VUT v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel: +420 541 143 229 
cndt@cndt.cz
 
Viceprezident (člen prezídia)
Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Tel: +420 266 053 144 
zp@it.cas.cz
 
Člen prezídia
Prof. RNDr. Jaroslav FIALA, CSc. FEng.
Nové technologie - Výzkumné centrum Západočeské university v Plzni
Universitní 22, 306 14 Plzeň
Tel: +420 377 429 426 
 
Člen prezidia
Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno
Tel: 5 4114 7664 
Libor.Topolar@vutbr.cz
 
Člen prezidia a předseda OS 09 Akustická emise
Ing. Václav SVOBODA
Na rovinách 576, 142 00 PRAHA 4
Tel: +420 234 037 102 
svoboda@preditest.cz
www.preditest.cz
 
Předseda RS 02 Praha - Střední Čechy
Ing. Michal KUBINYI
Testima, spol. s r.o.
Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9
Tel: +420 281 922 523 
kubinyi@testima.cz
 
Předseda RS 03 Severní Čechy
Ing. Miloslav PROCHÁZKA
TEDIKO, s.r.o.
Pražská 5487, 430 01 Chomutov
Tel: +420 474 652 161 
info@tediko.cz
 
Předseda RS 04 Západní Čechy
Ing. Zdeněk SKÁLA
Škoda JS, a.s.
Orlík 266, 316 06 Plzeň
Tel: +420 605 229 243 
zdenek.skala@skoda-js.cz
 
Předseda RS 05 Východní Čechy
Josef ŽIŽKA
FOMA Bohemia
Jana Krušinky1737/6, 500 02 Hradec Králové
Tel: +420 495733124 
josef.zizka.jun@foma.cz
 
Předseda RS 06 Severní Morava
Josef SOLNAŘ
Josef Solnař PTS, s.r.o.
U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava
Tel: +420 596 744 163-4 
solnar@ptsndt.com
www.ptsndt.com
 
Předseda RS 07 Jižní Morava
Doc.Ing. Marta KOŘENSKÁ, CSc.
VUT v Brně, FAST, Ústav fyziky
Veveří 95, 602 00 Brno
Tel: 541 147 657Fax: 541 147 666
korenska.m@fce.vutbr.cz
 
Předseda OS 08 Doprava
Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ
ČD, a.s. GŘ - Praha, Hlavní defektoskopické středisko KV
Chodovská 1476/3 b, 140 00 Praha 4
Tel: / Fax: +420 972 229 105
sekerasova@gr.cd.cz
 
Předseda OS 10 Certifikace, normalizace a vzdělávání
Ing. Josef NEUGEBAUER
josefneugebauer10@gmail.com
 
Předseda OS 11 Netradiční metody
Ing. Václav KOULA, CSc.
ZD Rpety - Dakel
Ohrobecká 408, 142 00 PRAHA 4
Tel: +420 241 715 744 
info@dakel.cz
 
Předseda OS 12 - IČ NDT
Ing. Jiří SVOBODA
TMV SS spol. s r.o.
Studánková 395, 149 00 Praha 4
Tel: +420 272 942 720Fax: +420 272 942 722
jiri.svoboda@tmvss.cz
 
Tajemnice
Ing. Vendula KRATOCHVÍLOVÁ
 Fax: +420 541143240
venkratochvil@gmail.com
 
Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Eurorad
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018