CEA organizuje sekci o Robotics and NDT

Více informací zde.