Oznámení o úmrtí pana Mojmíra Věcheta

Dne 5.srpna 2023 zemřel pan Mojmír Věchet. Jako dlouholetý předseda Celostátního defektoskopického střediska při Státním výzkumném ústavu materiálu položil v šedesátých až devadesátých létech minulého století základy školení pracovníků defektoskopie a byl jejich organizátorem. V roce 1970 byl iniciátorem celostátní a později pak mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE. Tyto konference desítky let organizoval a řídil. Byl jedním…
Více