Rubrika: Uncategorized

Možnost publikování pro studenty v NDT oborech

Dear ladies and gentlemen,As we all know it needs ideas and initiatives to attract and keep young talents in the field of NDT. In this context I had the idea to provide graduates from universities the possibility to present their work in an international, peer-reviewed journal.It is a pleasure for me to announce that this…
Více

Možnost vyplnění zpětné vazby (DEFEKTOSKOPIE 2023)

Prosíme o vyplnění zpětné vazby (týká se DEFEKTOSKOPIE 2023), abychom věděli, co zlepšit a co popřípadě ponechat. Děkujeme

Pozvánka na 20. Workshop NDT 2023 konaný v Brně

Přijměte pozvání do Brna na 20. WORKSHOP NDT 2023 na téma Nedestruktivní testování v technických oborech organizovaný regionální skupinou RS07, který se bude konat dne 23.11.2023 od 8:30 hod na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, Žižkova 17, Ústav vodních staveb, místnost Z401. Pozvánka s kontakty je k dispozici Pozvánka a program.

Oznámení o úmrtí pana Mojmíra Věcheta

Dne 5.srpna 2023 zemřel pan Mojmír Věchet. Jako dlouholetý předseda Celostátního defektoskopického střediska při Státním výzkumném ústavu materiálu položil v šedesátých až devadesátých létech minulého století základy školení pracovníků defektoskopie a byl jejich organizátorem. V roce 1970 byl iniciátorem celostátní a později pak mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE. Tyto konference desítky let organizoval a řídil. Byl jedním…
Více