Vyplněnou závaznou přihlášku prosíme zaslat buď e-mailem na cndt@cndt.cz

nebo poštou na adresu: Česká společnost pro nedestruktivní testování, z.s., Veveří 331/95, 602 00 Brno.

 

Please send the completed binding application form by e-mail to cndt@cndt.cz.