Defektoskopie 2008

4.- 6.11.2008, Brno, Česká republika

Česká společnost pro NDT
připravuje 38. mezinárodní konferenci a výstava NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2008

4.- 6.11.2008, Brno - Česká republika


DEFEKTOSKOPIE 2008

Bude již tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálu a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.


Témata konference

Přípravný výbor vyzývá všechny zájemce o účast k zaslání předběžné přihlášky účasti na konferenci i k předběžnému oznámení zamýšlených odborných příspěvků, které by mohly být prezentovány v ústních nebo posterových sekcích.

Příspěvky budou zařazeny do těchto základních tématických okruhů:

 • Akustická emise
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Ultrazvukové metody
 • Detekce netěsnosti
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT

Doprovodné akce

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky a defektoskopických služeb. Mezinárodní konference bude zahrnovat i tradiční „Workshopy“, zaměřené zejména na problematiku zvyšování kvalifikace personálu, normalizaci, certifikaci a akreditaci zkušeben, příp. představení výrobců a poskytovatelů odborných služeb.


Důležité termíny:

 • Předběžné přihlášky je nutno zaslat organizátorům konference do 30.06.2008
 • Abstrakty příspěvků (rozsah cca 200 slov) v českém (slovenském) a anglickém jazyce je nutno předat organizátorům v elektronické podobě – budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Termín pro dodání stručných abstraktů příspěvků 31.07.2008
 • Druhé oznámení s cenovými relacemi, rámcovým programem a informacemi o možnostech ubytování bude k dispozici v průběhu června 2008.
 • Předběžný termín pro předání kompletního textu příspěvku do sborníku je 30.09.2008

Kontaktní adresa:

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
ČNDT, FSI, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Fax: (+420) 541 143 231