47. mezinárodní konference a výstava NDT techniky

Defektoskopie 2017 / NDE for Safety 2017

7. – 9. 11. 2017, kongresové centrum Svět Chomutov, Česká republika

Česká společnost pro nedestruktivní testování

pořádá pro všechny defektoskopické odborníky i zájemce o tento obor nejvýznamnější událost roku 2017 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice


47. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2017 / NDE FOR SAFETY 2017

7. – 9. 11. 2017, kongresové centrum Svět Chomutov, Česká republika


Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2017 / NDE for Safety 2017 bude zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti.
Konference bude příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.


Základní tematické okruhy konference

 • Ultrazvukové metody
 • Magnetické a induktivní metody
 • Prozařovací metody
 • Akustická emise
 • Povrchové a optické metody
 • Tomografie
 • Využití NDT metod ve zkušebnictví
 • Detekce korozních procesů metodami NDT
 • Detekce netěsnosti
 • Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
 • Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.
 • Inovace průmyslových aplikací NDT
 • Netradiční aplikace metod NDT a NDE
 • Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky.
Výstava bude zaměřena na prezentaci nejmodernějšího vybavení a služeb v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí.


Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština, příp. angličtina.


Základní termíny konference

 • Zaslání abstraktů příspěvků 31. červenec 2017
 • Platba sníženého vložného 15. září 2017
 • Odeslání textů příspěvků 30. září 2017
 • Detailní informace a program 17. říjen 2017
 • Zahájení konference 7. listopad 2017 v 10 hod.

Abstrakty příspěvků

Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro registraci abstraktů je 31. červenec 2017. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM.


Místo konání

Město Chomutov leží na úpatí Krušných hor v severozápadních Čechách. Vzniklo na křižovatce starých obchodních cest spojujících Prahu s Lipskem a Cheb s Ústím nad Labem. Konference se bude konat v prostorách nového kulturně-společenského a sportovního areálu Kina Svět na Zadních Vinohradech vzdáleného jen několik kroků Kamencového jezera. Nachází se v něm mimo dvou kinosálů i jednací sál a výstavní prostory. Dále se v prostorách kina nachází příjemná kavárna


Organizační výbor

Předseda:Pavel Mazal - Vysoké učení technické v Brně
Členové:Luboš Pazdera - Vysoké učení technické v Brně
Libor Topolář - Vysoké učení technické v Brně
Daniel Černý – Energoservis, spol. s r.o. Chomutov
Výstava:Pavel Turek – Agentura Tiret
Ubytování a sekretariát:Vendula Kratochvílová - ČNDT

Organizátoři hledají zájemce o sponzorování konference - více informací na kontaktním e-mailu: cndt@cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609


Kontaktní adresa:

Doc. Pavel Mazal
ČNDT z.s., FSI, VUT v Brně,
Technická 2, 616 00 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229