Informace

Zápisy ze schůzí výboru

ZÁPISY ZE SCHŮZE – ARCHIV

NORMY

ŠKOLENÍ

Na této stránce naleznete informace z oblasti kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČNDT, z.s. se jako nezávislé sdružení pracovníků a firem pracujících v oblasti nedestruktivního testování podílí na kvalifikačním a certifikačním procesu v České republice zejména odbornou spoluprací s Certifikačním sdružením pro personál (APC) v Praze. Zástupci ČNDT, z.s. pracují v příslušných pracovních skupinách Evropské federace pro NDT (EFNDT). Roku 1998 uzavřela vybraná vzdělávací střediska s ČNDT, z.s. dohody o vzájemné spolupráci.

Informace o doporučených vzdělávacích střediscích v oboru NDT, která spolupracují s ČNDT, z.s. a kteří ji svojí činností podporují:

Jméno a kontakt Metody
ATG, s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
www.atg.cz
všechny
DQ Centrum – Jiří Šplíchal
Přemyslova 48
6301 17 Plzeň
mob. tel.: +420 737 561 758 tel./fax: +420 377 320 375
splichal@dqcentrum.cz
www.dqcentrum.cz
UT, RT, PT, MT, VT stupeň 1,2,3
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170
709 00 Ostrava Nová Ves
info@ptsndt.com
RT, ET, MT, PT, UT, VT, AT ve všech stupních: I, II a III VTP, UTT, ETT, ZMJ a ZMS
QC Plzeň s.r.o.
Zkušební středisko Bory-letiště
P.O.Box 13
320 63 Plzeň
odp. osoba Ing. Martin Hampejs
https://qcp.cz/
KCS 101-EN 473 KCS 104
Testima spol.s.r.o.
Husova 353/6
250 01 Brandýs nad Labem
testima@testima.cz
Tel. 281 922 523
www.testima.cz
UT, stupeň 1,2 a 3
SVÚM a.s.
Školící a zkušební středisko CDS Areál VÚ Běchovice
P.O.Box 17
190 11 Praha 9
odp. osoba Ladislav Schmidt
www.svum.cz
RT, UT, MT, PT

CERTIFIKACE

Informace o certifikační a kvalifikační činnosti Evropské federace pro NDT:

Main objectives of EFNDT are:

 • to develop powerful Working Groups, the results of which should give answers to NDT problems of industrial and public organisations
 • to establish a European system of personnel qualification
 • Personnel certification based on EN 473/ISO 9712 by bodies nominated by EFNDT members
 • Qualification and Certification based on accreditation in line with EN 45013/ISO 17024 within the EFNDT Mutual Recognition Agreement
 • to set up a European Certification Program

INFORMACE O MRA

Podmínky pro schválení COP ze strany ČNDT:

 • Uchazeč – certifikační orgán bude mít platnou akreditaci ČIA, alespoň v pěti základních metodách
 • Certifikační orgán při žádosti o MRA doloží, že jím schválená školící střediska v přiměřené míře využívají školících (DIDACTIC GUIDE, TEACHER´S GUIDE) a studijních (STUDY GUIDE) materiálů PROQUALINDT
 • Přihlášky jednotlivých uchazečů o členství v MRA/S2 posoudí, příp. pro ověření dodržení stanovených podmínek a vyjasnění provede u uchazeče audit odborná, nezávislá tříčlenná komise, jmenovaná presidiem ČNDT. Komise pak na základě posouzení splnění podmínek výboru ČNDT uchazeče o status.
 • Uchazeč – certifikační orgán je firemním členem ČNDT.

Užitečné odkazy na MRA:

ODKAZY NA VIDEA S NDT TÉMATIKOU

V této části stránek je uveřejněn souhrn videí, které byly a jsou dodávány členy ČNDT, z.s. Souhrn videí je doplňován průběžně na základě vašich podnětů. Všechny náměty na zlepšení, případně nabídky dalších odkazů na vhodná videa zasílejte na adresu: cndt@cndt.cz.

Výuková videa

Firemní videa

KNIHOVNA

Vážení přátelé,
na těchto stránkách je uveřejněn souhrn publikací, které jsou k dispozici členům České společnosti pro nedestruktivní testování. Knihovna je tvořena publikacemi, které byly zakoupeny, získány výměnou, příp. darem. Publikace jsou v současné době umístěny v sídle společnosti (VUT FSI Brno).

Výpůjční podmínky:

 • publikace jsou půjčovány členům ČNDT
 • výpůjční doba je tři týdny
 • v případě nevrácení knihy do dvou týdnů po odeslání upomínky může správce knihovny uveřejnit jméno dotyčného na stránce dlužníků ČNDT
 • způsob předání požadovaných publikací bude dohodnut telefonicky, příp. e-mailem

Databáze je doplňována postupně.

Všechny náměty na zlepšení, případně nabídky publikací zasílejte na adresu: cndt@cndt.cz