Kontakt do sídla společnosti
Veveří 331/95
602 00 Brno, Česká republika
Tel: +420 541 147 664
cndt@cndt.cz
www.cndt.cz
ID datové schránky: axehput
č. účtu: 60039011/0100
DIČ: CZ48133507

Prezident (člen prezídia)
doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
Veveří 331/95, 601 90 Brno
Tel: +420 541 147 664
cndt@cndt.cz

Viceprezident (člen prezídia)
doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel: +420 541 143 229
mazal@cndt.cz

Člen prezídia a předseda RS
02 Praha – Střední Čechy
Ing. Michal KUBÍNYI, Ph.D.
Tel: +420 281 922 523
rs02@cndt.cz
RS02

Člen prezídia a předseda OS
10 Certifikace, normalizace a vzdělávání
Ing. Josef NEUGEBAUER
os10@cndt.cz
OS10

Člen prezídia a pověřený předseda OS 12
Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Tel: +420 266 053 144
zp@it.cas.cz

Předseda RS 03 Severní Čechy
Ing. Miloslav PROCHÁZKA
Tel: +420 474 652 161
rs03@cndt.cz

Předseda RS 04 Západní Čechy
Ing. Lukáš FAIT
Tel: +420 605 221 628
rs04@cndt.cz
RS04

Předseda RS 05 Východní Čechy
Josef ŽIŽKA
Tel: +420 495 733 124
rs05@cndt.cz
RS05

Předseda RS 06 Severní Morava
RNDr. Leoš HAVRÁNEK
rs06@cndt.cz
RS06

Předseda RS 07 Jižní Morava
prof. Ing. Luboš PAZDERA, CSc.
Tel: +420 541 147 657
rs07@cndt.cz
RS07

Předseda OS 08 Doprava
Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ
Tel: / Fax: +420 972 229 105
os08@cndt.cz

Předseda OS 09 Akustická emise
Ing. Václav SVOBODA
Tel: +420 234 037 102
svoboda@preditest.cz
OS09

Předseda OS 11 Netradiční metody
Ing. Václav KOULA, CSc.
Tel: +420 241 715 744
os11@cndt.cz
OS11

Tajemnice
Ing. Vendula SKŘIVÁNKOVÁ
Tel: +420 731 934 754
tajemnice@cndt.cz

Kontaktní formulář