ČNDT je řádným členem mezinárodních organizací (EFNDT a ICNDT) a také udržuje četné styky na základě přímých dvoustranných dohod se svými sesterskými organizacemi v zahraničí. Doposud byly podepsány tyto dohody o vzájemné spolupráci:
 

V rámci této spolupráce se společnosti vzájemně informují, vyměňují si odborné publikace a zúčastňují se konferencí.
Významná je vzájemná koordinace minimálních požadavků na znalosti personálu a vzájemné uznávání kvalifikace a certifikace.