Odborná skupina 9 – Akustická emise je součástí České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) a sdružuje řadu odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a průmyslových aplikací metody akustické emise (AE).
Akustickou emisí rozumíme elastické vlny vznikající následkem náhlého uvolnění energie v materiálu nebo při nějakém procesu.

Možnosti využití AE v oblasti NDT:
– hodnocení integrity materiálů (kovy, plasty, horniny, stavební materiály)

– bezdemontážní diagnostika – nedestruktivní kontrola ocelových a sklolaminátových (kompozitních) tlakových nádob a potrubí včetně kontroly těsnosti

– monitorování celistvosti mechanických dílů a predikce životnosti

– on-line metoda indikující nutnost servisního zásahu u strojů (tření, ložiska) a u technologických procesů (třískové obrábění, svařování)

S aplikacemi AE se tak můžeme setkat:
– v chemickém průmyslu (ocelové i plastové tlakové nádoby a zásobníky, těsnost potrubí a zásobníků, kontrola stavu strojů, monitorování probíhajících chemických reakcí),

– v energetice (jaderné elektrárny – monitorování úniku média, koroze, zbytkové životnosti tlakových nádob, lokalizace aktivních vad, monitorování částečných výbojů a vzniku korony),

– ve stavebnictví (zatěžování ocelových konstrukcí, betonu, stavebních prvků),

– v elektrotechnickém průmyslu (testování vrstvových a tantalových kondenzátorů, při výrobě hybridních IO, testování supravodivých magnetů),

– v leteckém průmyslu (testování vlastností slitin a kompozitních materiálů, určování zbytkové životnosti, monitorování vzniku únavových trhlin),

– v geologii (monitorování posuvů podloží), v lékařství, pro sledování hydraulických a pneumatických systémů a v mnoha dalších aplikacích

K hlavním výhodám patří:
Integrálnost (pokrývá celý objekt), rychlá příprava měření, dálková detekce a lokalizace vad, vysoká citlivost, spolehlivost, 100% kontrola i velmi rozsáhlých objektů (potrubí, tlakové nádoby, mosty, draky letadel) s relativně malým počtem snímačů, stačí pouze částečný přístup ke sledovanému zařízení, měřený signál AE je frekvenčně řádově ve stovkách kHz, tzn. dostatečně vysoko nad běžnými zdroji mechanických hluků a vibrací v průmyslu, v neposlední řadě pak relativně nízká cena a jednoduchost potřebných zařízení pro zpracování a vyhodnocení signálu.

Ve srovnání s ostatními nedestruktivními diagnostickými technikami vyniknou především dvě hlavní výhody: díky vysoké citlivosti lze detekovat vady v počátečním stádiu, které jsou klasickými metodami (ultrazvuk, prozařování) ještě nepostižitelné, a za druhé jsou detekovány pouze aktivní vady, projevující se při zatížení.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Předseda:
Ing. Václav Svoboda
tel: +420 602 331 005
svoboda@preditest.cz

Sekretariát:
Ing. Eva Svobodová
Preditest, s.r.o
Pod Višňovkou 1662/23
140 00 Praha 4 – Krč
Tel: +420 725 818 772

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1930011309/0800