Ing. Převorovský byl prezidiem na svém jednání dne 12.12.2019 pověřen přípravou a dočasným vedením této skupiny.

Úkoly:

  • Oslovit předsedy jednotlivých skupin k vytipování vhodných členů k naplnění této skupiny
  • Oslovit některé NDT a NDE odborníky i ne členy ČNDT z.s. a vyzvat je ke spolupráci v této odborné skupině
  • Vytvořit koncepci pro zavedení a pořádání výchovných akcí v oblasti NDT a Technické diagnostiky na všech typech škol v ČR, usilovat
    o zařazení těchto témat do výuky vybraných předmětů na SŠ a VŠ. Propagovat a podpořit zahájení vysokoškolské výuky v novém oboru „NDT Integrity Engineering“.