Magnetická prášková metoda

616,00 

616,00 

Studijní příručka Magnetická prášková metoda vznikla na základě projektu PROQUALiNDT. Je jednou z částí naplňování poslání ČNDT, z.s. a to vzdělávat pracovníky v NDT.

Kategorie:

Popis

MT – zkoušení magnetické

Metoda dokáže lokalizovat povrchové a těsně podpovrchové vady na feromagnetických výrobcích a materiálech, pomocí rozptylového magnetického toku. V místě vady vzniká rozptylový magnetický tok, vystupuje z materiálu nad jeho povrch a jemné feromagnetické částečky naneseného detekčního prostředku se shluknou nad detekovanou vadou. Podle typu zvoleného detekčního prostředku a způsobu hodnocení indikací rozdělujeme metodu na barevnou a fluorescenční. Zmagnetování výrobku a materiálu se provádí pomocí proudových a nebo pólových zdrojů.