Ultrazvukové zkoušení

572,00 

572,00 

Studijní příručka Ultrazvukové zkoušení vznikla na základě projektu PROQUALiNDT. Je jednou z částí naplňování poslání ČNDT, z.s. a to vzdělávat pracovníky v NDT.

Kategorie:

Popis

UT – zkoušení ultrazvukem

Metoda je založena na vysílání impulzu zvuku s frekvencí nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem (ultrazvuku), do zkoušeného materiálu. Je-li v materiálu nějaká vada (dutina, trhlina), ultrazvuková vlna se na ní odrazí a je zachycena zpět přijímačem. Ze vzdálenosti záznamů vyslaného a odraženého impulsu lze určit souřadnice vady.