Zkoušení kapilární

Zkoušení kapilární

490 

Kategorie:

Popis

Metoda dokáže lokalizovat povrchové vady na kovových a nekovových materiálech a výrobcích. Je založena na kapilárních jevech a kapilárních vlastnostech kapalin. Na zkoušený povrch materiálu je nanesena kapalina (penetrant), tak aby mohla vniknout do necelistvostí. Po uplynutí penetračního času operátor NDT odstraní přebytky penetrantu ze zkoušeného povrchu, nanese na zkoušené těleso vývojku (suspenzi). Vývojka způsobí vyvzlínání zbylého penetrantu ve vadách na povrch zkoušeného materiálu a tím vytvoří viditelnou indikaci vady. Pro členy ČNDT, z.s. je cena 440 Kč.