Zkoušení vířivými proudy

594,00 

594,00 

Studijní příručka Zkoušení vířivými proudy vznikla na základě projektu PROQUALiNDT. Je jednou z částí naplňování poslání ČNDT, z.s. a to vzdělávat pracovníky v NDT.

Popis

Metoda vířivých proudů (ET) je založena na principu elektromagnetické indukce. Je použitelná pro zkoušení elektricky vodivých materiálů. Velmi dobře se tato metoda využívá zejména při detekci povrchových a těsně podpovrchových vad materiálu. Nejčastěji zkoušené materiály jsou slitiny Al, Cu, Ti, feritická a austenitická ocel.