Skryté vnitřní vady mohou při provozu energetického, chemického nebo dopravního zařízení způsobit nedozírné škody. Žádná hospodářská soustava si nemůže dovolit ztratit svoji dobrou pověst o spolehlivosti svých výrobků. Pomocníkem v péči o jakost a spolehlivost je nedestruktivní zkoušení materiálu, které je schopné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu bez jeho poškození.

Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i struktura ČNDT a její činnost vycházející z dlouhodobé tradice našeho nedestruktivního zkoušení.

Pro nedestruktivní zkoušení a měření materiálu se používají tyto hlavní fyzikální metody:

  • magneticko-prášková (MT),
  • penetrační zkouška (PT),
  • prozařování paprsky RTG a izotopy (RT),
  • ultrazvuková (UT),
  • vířivých proudů(ET),
  • akustické emise (AE)

Po roce 1956 vznikla Československá společnost pro NDT, která po rozdělení státu byla základem současné České společnosti pro nedestruktivní testování. Ta byla v roce 1993 přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování – ECNDT, později transformována do současné Federace evropských společností pro NDT (EFNDT). V roce 1996 byla ČNDT přijata do Mezinárodního výboru pro NDT – International Committee for NDT (ICNDT).

Mediální partneři společnosti: