ÚVOD

Milé kolegyně, vážení kolegové!

Ve středu 4. prosince proběhla volební členská schůze RS 4 a seminář firmy OLYMPUS. Byla to tradiční akce „vánoční řízek“, která již v Plzni probíhá řadu let. Prezidium ČNDT zastupoval, jako vážený host, nový prezident doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D. Zdržel se jenom krátce, ale jsme velmi rádi, že si za svoji první návštěvu RS vybral právě náš region.

Předneseny byly zpráva o činnosti, zpráva revizní komise, informace ze schůzí výboru ČNDT a také pochopitelně komentáře ke konferenci Defektoskopie 2019. Proběhly tajné volby výboru naší RS. Náš dlouholetý předseda Ing. Zdeněk SKÁLA končí v oboru NDT a odchází na zasloužený odpočinek. Všichni členové RS 4 (a jistě nejen oni) mu velmi děkují za jeho dlouholetou práci a přejí mnoho úspěchů v osobním životě a hlavně pevné zdraví! Jenom malá perlička – akce se konala právě v den jeho významného životního jubilea. Dodatečně gratulujeme! Novým předsedou RS 4 se stává Ing. Lukáš FAIT (Škody JS a.s.). Podrobnosti o volbě jsou v záložce „Volby“.

Zástupci firmy OLYMPUS (Milan Petřík a Petr Wludyka) stručně představili firemní novinky v oblasti NDT. Nové videoskopy (řada G) mají výměnné zdroje světla (bílé, UV i IR). Jako tradičně byl největší prostor věnován ultrazvukovému zkoušení, a to zejména technice Phase Array. Zajímavá byla krátká exkurze do historie vyráběných PA přístrojů firmami R/D Tech a OLYMPUS. Horkou novinkou je přístroj OmniScan X3, který umožňuje zkoušet technikou TFM (Total Focusing Method). Očekávání od využití této techniky jsou opravdu veliká. TFM jistě posouvá ultrazvukové zkoušení výrazně vpřed, ale má logicky i řadu omezení. Všichni se těšíme na další vývoj a praktické využití této techniky.

Placení členských příspěvků proběhlo v roce 2019 bez problémů, všem děkujeme. Připravujeme jarní nebo letní členskou schůzi RS 4 v roce 2020, termín bude upřesněn.

Výbor RS 4 přeje všem členům klidné a pohodové prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod stromečkem, veselé rozloučení s letošním rokem a hlavně pevné zdraví v roce 2020.

NDT zdar a UT zvlášť!

Jan Vít

Česká společnost pro nedestruktivní testování
Regionální skupina 4, Plzeň

Předseda:
Ing. Lukáš Fait, ŠKODA JS a.s. lukas.fait@skoda-js.cz

Místopředseda:
Ing. Michal MŰLLER, QC Plzeň s.r.o. muller@qc.cz

Členové:
Ing. Michal ŠVANTNER, Ph.D., ZČU Plzeň msvantne@ntc.zcu.cz

Revizní komise:
Ing. Jana VESELÁ, Ph.D., CV Řež s.r.o. jana.vesela@cvrez.cz
Ing. Jan VÍT, Ph.D., Škoda JS a.s. jan.vit@skoda-js.cz

500,- Kč jednotlivec / rok
6000,- Kč kolektivní členství / rok

Úhradu členského příspěvku lze provést těmito způsoby:

1.převodem na účet naší RS4
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 072007 6329/0800 DIČ: CZ48133507

2.přímá platba v bance
Číslo účtu : 072007 6329/0800