Česká společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT) – Východočeská skupina č.5 se sídlem v Hradci Králové sdružuje pracovníky z oblasti nedestruktivního testování materiálu.

Hlavní náplni činnosti RS5 je předávání informací o dění v ČNDT členům skupiny.

Skupina pořádá odborné přednášky v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu a komerční prezentace různých firem, působících v NDT oboru. Pro všechny členy České společnosti pro nedestruktivní testování je účast na námi pořádaných odborných přednáškách a prezentacích zdarma. Pro své členy zajišťujeme distribuci odborného časopisu NDT Welding Bulletin, který vychází několikrát ročně.

Předseda:

p. Josef Žižka
FOMA Bohemia spol. s r.o.
Jana Krušinky 1737/6
500 02 Hradec Králové
TEL.: +420 495 733 124, +420 604 210 803
josef.zizka.jun@foma.cz

Členové výboru:

p. Jakub Matoušek

Seznam členů:
p. Karel Kácovský – důchodce
p. Tomáš Štefan – ZVU Strojírny a.s., Hradec Králové, www.zvustrojirny.cz
Ing. Jiří Vlček – důchodce, Hradec Králové
p. Jaroslav Pytlík – SND s.r.o., Hradec Králové
p. Libor Šafář – SND s.r.o., Hradec Králové
p. Jakub Matoušek – NDT, Hradec Králové, www.matousekhk.cz
p. Josef Vodička – důchodce, Hradec Králové
p. Milan Lehký – ND Scan Services s.r.o., Hradec Králové, www.ndscan.cz
p. Karel Janda – Karel Janda, Třebešice

Zástupci firemních členů:

p. Jaroslav Bečvář – Dekra CZ a.s., Pardubice, www.dekra-industrial.cz
p. Roman Koza – K-technologies s.r.o., Hradec Králové, www.k-technologies.cz
p. Jakub Matoušek – Defekta s.r.o., Hradec Králové, www.defekta.cz
Ing. Dana Hojná – FOMA Bohemia spol. s r.o., Hradec Králové, www.foma.cz