Novinky

19. mezinárodní seminář o nedestruktivním testování se bude konat v Brně, pozvánka ke stažení zde.

Předseda:

prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Místopředsedkyně:

doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D.

Členové:

Ing. Libor Keller,CSc., Ing. Josef Stryk, Ph.D., prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

Kontrolní (revizní) komise:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.

Adresa:

ČNDT RS07, Veveří 95, 602 00 Brno

Telefonní kontakt:

+420 541 147 657 (427)

E-mail:

pazdera.l@fce.vutbr.cz, manychova.m@fce.vutbr.cz

Číslo účtu:

008010-1803078383/0300 u ČSOB Brno

Členské schůze

V roce 2022 se možná bude konat na VUT FAST Brno Veveří 95.

Odborné semináře

19. mezinárodní seminář o nedestruktivním testování se bude konat v Brně, pozvánka ke stažení zde.

Poděkování „předsedkyni“ doc. Ing. Martě Kořenské, CSc. za dlouholeté vedení skupiny, která z osobních důvodů opouští vedení této skupiny.

doc. Marta Kořenská již nepoužívá E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz