Šablony - česká verze

Formát šablony – abstrakt – odeslání do 9. září 2022

Formát šablony – plný text příspěvku – odeslání do 21. října 2022

Templates - english version

Format Template – Abstract – submission by 9 September 2022

Format Template – Full Text – submission by 21 October 2022

Podrobné informace pro plný text příspěvku najdete v pdf návodu z ndt.net, ke stažení zde (paper-guidelines2022.pdf).

Detailed information for the full text of the post can be found in the pdf tutorial from ndt.net, downloadable here (paper-guidelines2022.pdf).