Česká společnost pro NDT, z.s.

Obecné informace o ČNDT, z.s.

Firemní členové:

O NÁS

Skryté vnitřní vady mohou při provozu energetického, chemického nebo dopravního zařízení způsobit nedozírné škody. Žádná hospodářská soustava si nemůže dovolit ztratit svoji dobrou pověst o spolehlivosti svých výrobků. Pomocníkem v péči o jakost a spolehlivost je nedestruktivní zkoušení materiálu, které je schopné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu bez jeho poškození.

Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i struktura ČNDT a její činnost vycházející z dlouhodobé tradice našeho nedestruktivního zkoušení.

Pro nedestruktivní zkoušení a měření materiálu se používají tyto hlavní fyzikální metody:

  • magneticko-prášková (MT),
  • penetrační zkouška (PT),
  • prozařování paprsky RTG a izotopy (RT),
  • ultrazvuková (UT),
  • vířivých proudů(ET),
  • akustické emise (AE)
  • termografické zkoušení (IRT)

Po roce 1956 vznikla Československá společnost pro NDT, která po rozdělení státu byla základem současné České společnosti pro nedestruktivní testování. Ta byla v roce 1993 přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování – ECNDT, později transformována do současné Federace evropských společností pro NDT (EFNDT). V roce 1996 byla ČNDT přijata do Mezinárodního výboru pro NDT – International Committee for NDT (ICNDT).

Přehled prezidentů společnosti a období jejich působení

doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Ing. Jaroslav Obraz, CSc.

doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.

Mojmír Věchet

2019 – dosud

2000 – 2019

1995 – 2000

1992 – 1995

1990 – 1992

Přehled nositelů ceny ČNDT, z.s.

Před rokem 2000 byla Cena prof. Slonka, jejím prvním držitelem byl Ing. Martin Hampejs, dalším pak Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.

2004 – Špindlerův Mlýn

2005 – Znojmo

2006 – Tábor

2007 – Praha

2008 – Brno

2009 – Praha

2010 – Plzeň

2011 – Ostrava

2012 – Seč u Chrudimi

2013 – Olomouc

2014 – Praha

2015 – Brno

2016 – Luhačovice

2017 – Chomutov

2018 – Praha

2019 – České Budějovice

2020 – 

2021 – Praha

2022 – Přerov

2023 – Třebíč

2024 – Beroun

Ing. Mojmír Věchet – první předání ceny ČNDT, z.s.

prof. Ing. Bohumil Míšek, DrSc.

doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.

Jaroslav Dvořák, dipl. tech.

Ing. Bernard Kopec

Ing. Emil Gross

Ing. Richard Regazzo

Ing. Jaroslav Šnajberk

Ing. Bohumil Brodský

Ing. Václav Svoboda

nebyla udělena (ECNDT)

Josef Solnař

prof. Jaroslav Fiala a in memoriam Ing. Tomáš Netušil

Pavel Turek

Ing. Věra Goerojová a Ing. Josef Cakl

doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

nebyla udělena, konference zrušena kvůli pandemii COVID-19

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Ing. Alexandr Popov

Ing. Jan Crha, CSc.

Čestní členové ČNDT, z.s.

Ing. Rainer Link, čestné členství (2007)

doc. Vladimír Husárek (2010)

Ing. Pavel Gabriška

Prof. Nathanael Riess

Ing. Erich Eckhard

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

ČNDT je řádným členem mezinárodních organizací (EFNDT a ICNDT) a také udržuje četné styky na základě přímých dvoustranných dohod se svými sesterskými organizacemi v zahraničí. Doposud byly podepsány tyto dohody o vzájemné spolupráci: 

V rámci této spolupráce se společnosti vzájemně informují, vyměňují si odborné publikace a zúčastňují se konferencí. Významná je vzájemná koordinace minimálních požadavků na znalosti personálu a vzájemné uznávání kvalifikace a certifikace.

KONTAKT

Kontakt do sídla společnosti
Veveří 331/95
602 00 Brno, Česká republika
Tel: +420 541 147 664
cndt@cndt.cz
www.cndt.cz
ID datové schránky: axehput
č. účtu: 60039011/0100
DIČ: CZ48133507

Prezident (člen prezídia)

doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
Veveří 331/95, 601 90 Brno
Tel: +420 541 147 664
cndt@cndt.cz

Viceprezident (člen prezídia)

Předseda RS02 – Střední Čechy
Ing. Michal KUBÍNYI, Ph.D.
Tel: +420 281 922 523
rs02@cndt.cz
RS02

Člen prezídia

Ing. Eva SVOBODOVÁ
Tel: +420 725 818 772
evicka.svo@seznam.cz

Člen prezídia

Předseda OS10 -Certifikace, normalizace a vzdělávání
Ing. Josef NEUGEBAUER
os10@cndt.cz
OS10

Člen prezídia

Pověřený předseda OS 12
Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Tel: +420 266 053 144
zp@it.cas.cz

Předseda RS 03 Severní Čechy
Ing. Miloslav PROCHÁZKA
Tel: +420 474 652 161
rs03@cndt.cz

Předseda RS 04 Západní Čechy
Ing. Lukáš FAIT
Tel: +420 605 221 628
rs04@cndt.cz
RS04

Předseda RS 05 Východní Čechy
Josef ŽIŽKA
Tel: +420 495 733 124
rs05@cndt.cz
RS05

Předseda RS 06 Severní Morava
RNDr. Leoš HAVRÁNEK
rs06@cndt.cz
RS06

Předseda RS 07 Jižní Morava
prof. Ing. Luboš PAZDERA, CSc.
Tel: +420 541 147 657
rs07@cndt.cz
RS07

Předseda OS 08 Doprava
Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ
Tel: / Fax: +420 972 229 105
os08@cndt.cz

Předseda OS 09 Akustická emise
Ing. Václav SVOBODA
Tel: +420 234 037 102
svoboda@preditest.cz
OS09

Předseda OS 11 Netradiční metody
Ing. Václav KOULA, CSc.
Tel: +420 241 715 744
os11@cndt.cz
OS11

Předseda OS 13 Oceláři
Štěpán HEFNER
Tel: +420 558 533 697
stepan.hefner@trz.cz

Tajemnice společnosti

Ing. Vendula SKŘIVÁNKOVÁ
Tel: +420 731 934 754
tajemnice@cndt.cz