Česká společnost pro NDT, z.s.

Obecné informace o ČNDT, z.s.

Firemní členové:

O NÁS

Skryté vnitřní vady mohou při provozu energetického, chemického nebo dopravního zařízení způsobit nedozírné škody. Žádná hospodářská soustava si nemůže dovolit ztratit svoji dobrou pověst o spolehlivosti svých výrobků. Pomocníkem v péči o jakost a spolehlivost je nedestruktivní zkoušení materiálu, které je schopné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu bez jeho poškození.

Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i struktura ČNDT a její činnost vycházející z dlouhodobé tradice našeho nedestruktivního zkoušení.

Pro nedestruktivní zkoušení a měření materiálu se používají tyto hlavní fyzikální metody:

  • magneticko-prášková (MT),
  • penetrační zkouška (PT),
  • prozařování paprsky RTG a izotopy (RT),
  • ultrazvuková (UT),
  • vířivých proudů(ET),
  • akustické emise (AE)
  • termografické zkoušení (IRT)

Po roce 1956 vznikla Československá společnost pro NDT, která po rozdělení státu byla základem současné České společnosti pro nedestruktivní testování. Ta byla v roce 1993 přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování – ECNDT, později transformována do současné Federace evropských společností pro NDT (EFNDT). V roce 1996 byla ČNDT přijata do Mezinárodního výboru pro NDT – International Committee for NDT (ICNDT).

Přehled prezidentů společnosti a období jejich působení

doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Ing. Jaroslav Obraz, CSc.

doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.

Mojmír Věchet

2019 – dosud

2000 – 2019

1995 – 2000

1992 – 1995

1990 – 1992

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

ČNDT je řádným členem mezinárodních organizací (EFNDT a ICNDT) a také udržuje četné styky na základě přímých dvoustranných dohod se svými sesterskými organizacemi v zahraničí. Doposud byly podepsány tyto dohody o vzájemné spolupráci: 

V rámci této spolupráce se společnosti vzájemně informují, vyměňují si odborné publikace a zúčastňují se konferencí. Významná je vzájemná koordinace minimálních požadavků na znalosti personálu a vzájemné uznávání kvalifikace a certifikace.

KONTAKT

Kontakt do sídla společnosti
Veveří 331/95
602 00 Brno, Česká republika
Tel: +420 541 147 664
cndt@cndt.cz
www.cndt.cz
ID datové schránky: axehput
č. účtu: 60039011/0100
DIČ: CZ48133507

Prezident (člen prezídia)

doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
Veveří 331/95, 601 90 Brno
Tel: +420 541 147 664
cndt@cndt.cz

Viceprezident (člen prezídia)

Předseda RS02 – Střední Čechy
Ing. Michal KUBÍNYI, Ph.D.
Tel: +420 281 922 523
rs02@cndt.cz
RS02

Člen prezídia

pověřen vedením CTN ČNDT z.s.
doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
Tel: +420 541 143 229
mazal@cndt.cz

Člen prezídia

Předseda OS10 -Certifikace, normalizace a vzdělávání
Ing. Josef NEUGEBAUER
os10@cndt.cz
OS10

Člen prezídia

Pověřený předseda OS 12
Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Tel: +420 266 053 144
zp@it.cas.cz

Předseda RS 03 Severní Čechy
Ing. Miloslav PROCHÁZKA
Tel: +420 474 652 161
rs03@cndt.cz

Předseda RS 04 Západní Čechy
Ing. Lukáš FAIT
Tel: +420 605 221 628
rs04@cndt.cz
RS04

Předseda RS 05 Východní Čechy
Josef ŽIŽKA
Tel: +420 495 733 124
rs05@cndt.cz
RS05

Předseda RS 06 Severní Morava
RNDr. Leoš HAVRÁNEK
rs06@cndt.cz
RS06

Předseda RS 07 Jižní Morava
prof. Ing. Luboš PAZDERA, CSc.
Tel: +420 541 147 657
rs07@cndt.cz
RS07

Předseda OS 08 Doprava
Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ
Tel: / Fax: +420 972 229 105
os08@cndt.cz

Předseda OS 09 Akustická emise
Ing. Václav SVOBODA
Tel: +420 234 037 102
svoboda@preditest.cz
OS09

Předseda OS 11 Netradiční metody
Ing. Václav KOULA, CSc.
Tel: +420 241 715 744
os11@cndt.cz
OS11

Tajemnice společnosti

Ing. Vendula SKŘIVÁNKOVÁ
Tel: +420 731 934 754
tajemnice@cndt.cz