DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

Struktura společnosti
  • ČNDT řídí pětičlenné prezidium a výbor společnosti v čele s prezidentem. Výbor tvoří předsedové dvanácti skupin regionálních a odborných.


  • V současné době má ČNDT více než 400 členů individuálních, 16 kolektivních, z nichž každý má právo vysílat do orgánů a akcí ČNDT 10 svých zaměstnanců s právy individuálního člena. Kromě toho má ČNDT i 20 členů firemních. Členské firmy se zavázaly, že budou dodržovat přísný etický kodex firemních členů. Tím ČNDT upozorňuje, že na výrobky a služby poskytované těmito firmami se lze spolehnout. Etické chování každého člena ČNDT nejen firemního vyžaduje tak významná a náročná oblast, jakou je nedestruktivní zkoušení.


  • ČNDT bilancuje svoji činnost zejména na své výroční konferenci, kterou pořádá obvykle v listopadu. Jejím účelem je umožnit setkání pracovníků v oboru a navázat nové spolupráce, vyměňovat poznatky a zkušenosti a v neposlední řadě se seznámit s domácími i zahraničními inovacemi na poli zařízení i metod zkoušení. Tuto možnost dávají odborné prezentace a doprovodné akce, jakou je výstava a různé diskusní skupiny.


  • Závazná přihláška jednotlivce .pdf, .doc
Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018