DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

Kontakty
Kontakt do sídla společnosti
Technická 2896/2
61600 Brno, Česká republika
Tel: 5 4114 3229 
cndt@cndt.cz
www.cndt.cz
ID datové schránky: axehput
DIČ: CZ48133507
 
Prezident (člen prezídia)
doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
FAST VUT v Brně
Veveří 331/95, 601 90 Brno
Tel: +420 541 147 664 
cndt@cndt.cz
 
Viceprezident (člen prezídia)
doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
FSI VUT v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel: +420 541 143 229 
mazal@cndt.cz
 
Člen prezídia
Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Tel: +420 266 053 144 
zp@it.cas.cz
 
Člen prezídia a předseda RS 02 Praha - Střední Čechy
Ing. Michal KUBINYI, Ph.D.
Tel: +420 281 922 523 
rs02@cndt.cz
www.testima.eu/cndt-rs2
 
Člen prezídia a předseda OS 10 Certifikace, normalizace a vzdělávání
Ing. Josef NEUGEBAUER
os10@cndt.cz
https://www.cndt.cz/index.php?lang=0&page=48
 
Předseda RS 03 Severní Čechy
Ing. Miloslav PROCHÁZKA
Tel: +420 474 652 161 
rs03@cndt.cz
 
Předseda RS 04 Západní Čechy
Ing. Lukáš FAIT
Tel: +420 605 221 628 
rs04@cndt.cz
https://www.cndt.cz/rs4/
 
Předseda RS 05 Východní Čechy
Josef ŽIŽKA
Tel: +420 495733124 
rs05@cndt.cz
https://www.cndt.cz/rs5/
 
Předseda RS 06 Severní Morava
RNDr. Leoš HAVRÁNEK
rs06@cndt.cz
www.cndt.eu/
 
Předseda RS 07 Jižní Morava
prof. Ing. Luboš PAZDERA, CSc.
Tel: 541 147 657 
rs07@cndt.cz
fyzika.fce.vutbr.cz/rs7/
 
Předseda OS 08 Doprava
Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ
Tel: / Fax: +420 972 229 105
os08@cndt.cz
 
Předseda OS 09 Akustická emise
Ing. Václav SVOBODA
Na rovinách 576, 142 00 PRAHA 4
Tel: +420 234 037 102 
svoboda@preditest.cz
https://www.cndt.cz/os9/firstpageOS9.htm
 
Předseda OS 11 Netradiční metody
Ing. Václav KOULA, CSc.
Tel: +420 241 715 744 
os11@cndt.cz
os11.dakel.cz/
 
Tajemnice
Ing. Vendula SKŘIVÁNKOVÁ
Tel: +420 731 934 754 
vendula.skrivankova89@gmail.com
 
Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018