Konference

Defektoskopie

DEFEKTOSKOPIE

Děkujeme všem sponzorům, vystavovatelům a hlavně účastníkům za aktivní účast na konferenci.

Zpětná vazba

Byli bychom rádi kdybyste si našli chvilku a vyplnili nám zpětnou vazbu. Děkujeme

Loga sponzorů konference / Conference sponsor logos:

Hlavní sponzoři:

Sponzoři:

Mediální partneři konference/ Conference media partners:

   

Seznam vystavovatelů / Exhibitors list:

Testima spol. s r.o.;

EVIDENT Europe GmbH – odštěpný závod;

Sound Wave Inspection Systems B.V.;

PAPco, s.r.o.;

KOWOTEST GmbH;

PTS Josef Solnař, s.r.o.;

K-Technologies, s.r.o.;

Starmans Electronics, s.r.o.;

SlovCert spol. s r.o.;

ATG – Advanced Technology Group Spol. s r.o.

Parkování blízko hotelu / Parking near the hotel

Šablona pro přípravu abstraktu/příspěvku:

Template for the Preparation of Abstract/Manuscript:

Šablona / Template Defektoskopie 2023

NDT KONFERENCE

20TH WCNDT

Songdo Convensia, Incheon, Korea
27. – 31. května 2024

Další konference v oboru naleznete zde.

DEFEKTOSKOPIE SBORNÍKY – archiv od roku 2010

HISTORIE DEFEKTOSKOPIE

TATO ČÁST VZNIKLA NA ZÁKLADĚ PŘÍSPĚVKU BERNARDA KOPCE, KTERÝ BYL PREZENTOVÁN NA 51. DEFEKTOSKOPII V ROCE 2021.

53. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2023

52. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2022

se konal ve dnech 8. - 10. listopadu v hotelu Jana v Přerově za zrušenou 50. konferenci. Účast byla ovlivněna energetickou a finanční krizí. Poprvé nebyl vytvořen papírový sborník celých příspěvků, ale jen sborník abstraktů.

51. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2021

se konal ve dnech 4. - 7. října v Praze jako součást Druhých evropských NDT & CM dní. Na této konferenci byla přednesena přednáška: "50let konferencí DEFEKTOSKOPIE aneb (ne)snesitelná lehkost nedestruktivního zkoušení v Československu" autora Bernarda Kopce, která zavdala pro vznik této stránky.

50. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2020

se měl konat 10 . - 12. listopadu 2020 v hotelu Jana v Přerově, avšak musel být kvůli pandemií SARS-CoV-2 COVID 19 zrušen.

49. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2019

se konal ve dnech 7. - 9. listopadu 2019 poprvé v Českých Budějovicích. Po 20 letech úspěšného a efektivního působení P. Mazala ve funkci prezidenta byl zvolen nový, v pořadí 5. prezident ČNDT doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D. Činnost ČNDT začala být ovlivněna nešťastnou epidemii SARS-CoV-2 COVID 19 od začátku roku 2020.

48. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2018

se konal ve dnech 6. - 8. listopadu 2018 v Praze. Evidován historicky nejvyšší počet přihlášených referátů (41, z toho 12 zahraničních). K zajímavostem patří referát 9 autorů (mezi jinými Zdeněk Převorovský) ze 4 států z využití metody pro neinvazivní hodnocení slitin v lékařské protetice, zpracovaný v rámci grantu ministerstva v Rumunsku.

47. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2017

se konal ve dnech 7. - 9. listopadu 2017 v Chomutově. Mimořádně vysoká účast, 36 referátů. Návštěva soukromého pivovaru Karásek a Stülpner byla přínosem milovníkům piva.

46. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2016

se konal ve dnech 8. - 10. listopadu 2016 v Luhačovicích. Přesto, že konference se konala v dosud nejkrásnějším prostředí, byla účast poněkud menší. Byl přednesen poprvé referát z Jižní Ameriky (Brazílie).

45. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2015

se konal ve dnech 3. - 5. listopadu 2015 podruhé v Brně. Začala série referátů z historie NDT (B. Kopec), pokračující do roku 2019. které připomínají nevýznamnější svědectví z objevů fyzikální základů NDT.

44. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2014

se konal ve dnech 9. - 11. listopadu 2014 v Praze v rámci 11. Evropské konference NDT(ECNDT). Získání pořadatelství této nejvýznamnější akce z oboru NDT v České republice, složení a počet účastníků, průběh a ohlas v oboru NDT, získaly české defektoskopii, dosud nedoceněný světový ohlas a prestiž. Největší podíl na přidělení uspořádání této prestižní světové akce a její efektivní průběh má dlouholetý prezident ČNDT doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

43. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2013

se konal ve dnech 5. - 7. listopadu 2013 v Olomouci. Na konferenci byl prezentován mezinárodní projekt PROQUALINDT (P. Mazal, B. Kopec, E. Romero) na rozšíření a sjednocení učebních textů metod NDT, kterého se zúčastnilo 16 společností NDT Evropy.

42. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2012

se konal ve dnech 30. října - 1.listopadu 2012 v Seči u Chrudimi. Na konferenci bylo zaznamenáno nejpočetnější zastoupení polských odborníků (12 prezentací) včetně Piotra Šullika, bývalého člena redakční rady NDT Bulletinu a překladatele publikací J. Obraze do polštiny. Objevil se referát z Turecka. Poprvé se prezentoval souhrnným referátem jeden z mála významných odborníků infračervené termografie Ing. Jiří Svoboda. V kuloárech bylo diskutováno vytvoření dalšího certifikačního orgánu z iniciativy poskytovatelů školení a zkoušení NDT a monopolního chování APC. Historii kvalifikace a certifikace pracovníků NDT od počátků, vytvořených v Celostátním defektoskopickém středisku, přes vytvoření APC a pak dalších 5 certifikačních orgánu se tento příspěvek z důvodu obsáhlosti problematiky nezabývá.

41. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2011

se konal ve dnech 9. - 11. listopadu 2011 počtvrté v Ostravě. Za zmínku stojí prezentace autorů L. R. Lindmooda a J. B. Spicera z John Hopkins University, USA, jednoho z nejvýznamnějších světových výzkumných ultrazvukových pracovišť.

40. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2010

se konal ve dnech 10. - 12. listopadu 2010 poprvé v Plzni. Je třeba se zmínit o vystoupení A. A. Dubova k fyzikálním základům a využití metody magnetické paměti materiálů (MMM) a prezentací zástupce firmy Honeywell k využití Lambových vln v letectví. Na konferenci a pak i v zasedání odborné skupiny pro technickou normalizaci NDT TNK 80, která od roku 2008 se stala pravidelnou součástí programu, se rozproudila bohatá diskuze k terminologii indikací defektoskopických zjištění iniciována referátem „Co skutečně zjišťuje NDT“ (B. Kopec) a lektorskou činností odborného experta ÚNMZ, PhDr. Věry Vlkové, CSc. Exkurze do Plzeňského pivovaru s prezentací jeho historie rozšířilo obzor kulturních znalostí českého vynálezu pivního ležáku.

39. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2009

se konal ve dnech 4. - 6. listopadu 2009 v Praze. Za připomenutí stojí italský příspěvek z muzea v Calabrii o využití NDT ve výtvarném umění a indický příspěvek k využití AE při zkoušení deformace hliníku.

38. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2008

se konal ve dnech 4. - 6. listopadu 2008 poprvé v Brně. Zajímavostí této konference byla prezentace devíti zahraničních příspěvků z Asie (Korea, Irán) a Afriky (Egypt). V průběhu slavnostního večera se uskutečnil křest dlouho očekávané odborné učebnice NDT Nedestruktivní zkoušení materiálu a konstrukcí (B. Kopec a kol. autorů), vydaného ČNDT a nakladatelstvím CERM.

37. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2007

se konal ve dnech 7. - 9. listopadu 2007 v Praze. Referáty z metody akustické emise převažovaly. Zajímavostí byl referát přednesený prof. Luboše Pazdery prezentovaný s uvedením osmi spoluautorů.

36. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2006

se konal ve dnech 7. - 9. listopadu 2006 a vrátil se do Tábora. Na konferenci se prezentovalo 6 přednášejících z Polska. Polští odborníci se pak stali pravidelnými účastníky a vystupovali na konferencích několikrát, jako Krysztow Schabowicz (25 příspěvků), J. Hola (12 příspěvků), T.Gozelczak (11 příspěvků).

35. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2005

se konal ve dnech 8. - 10. listopadu 2005 ve Znojmě, Na konferenci se poprvé prezentoval referátem zástupce dalšího kontinentu Afriky, a to z Alžíru. Sluší se připomenout košt a ochutnávka vína v Louckém klášteře z proslulé znojemské vinice Šobes v rámci pravidelně uspořádaných společenských večerů konferencí.

34. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2004

se konal ve dnech 3. - 5. listopadu 2004 ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony. Podruhé se zúčastnili přednášející z Asie, a to z Iráku. Součástí konferencí byl od vzniku ČSNDT i slavnostní večer. Na tomto večeru se uskutečnilo poprvé a naposled setkání všech prezidentů ČNDT, kterými byli Mojmír Věchet, Rudolf Dubenský, Jaroslav Obraz a Pavel Mazal.

33. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2003

se konal ve dnech 19. - 21.listopadu 2003 potřetí v Ostravě. Poprvé vystoupil, pak dlouholetý účastník konferencí, Ing. Vladimír Husárek (Sofranel) z Francie, jehož zkoušení NDT fleretů se objevilo i na olympijských hrách.

32. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2002

se konal ve dnech 19. - 21. listopadu 2002 v Liberci. Poprvé vystoupil na konferenci prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., jehož přednášky nepostrádaly srozumitelnost a noblesu vystoupení. Poprvé byly prezentovány referáty z Asie (Malajasie), a z Ameriky (USA).

31. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2001

se konal ve dnech 20. - 22. listopadu 2001 v Praze. V programu zazněl prognostický referát autorů Luďka Ptáčka, Bohumila Míška a Pavla Mazala: Metody a zkušeností NDT pro 21 století. Zúčastnilo se 9 přednášejících ze zahraničí. Začal převažovat počet referátů z metody AE (tento rok 15).

30. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 2000

se konal ve dnech 21. - 23. listopadu 2000 potřetí v Hradci Králové. Do programu byly zařazeny 3 pozvané přednášky (U. Schengermann, W. A. K. Deutsch). Na sjezdu ČNDT byl zvolen prezidentem doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. a tím došlo k postupnému zefektivnění činností ČNDT a pozvednutí její mezinárodní prestiže.

29. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1999

se konal ve dnech 17. - 19. listopadu 1999 podruhé v Hradci Králové. Zde došlo k chybě číslování konferencí: na obálce sborníku se objevilo č. 29, správně mělo být č.30. Ve sborníku byl poprvé vytištěn rejstřík autorů. Objevila se v programu první tzv. pozvaná přednáška Gerharda Dobmanna z Frauenhöffrerova Institutu ze Sarbrückenu, Byl prezentován jeden referát, pod kterým bylo uvedeno 15 autorů ze 7 států z oblasti ET, přednesený J. Pavó z Maďarska. U příležitosti 50ti let existence firmy Krautkrämer, přednesl W. Berke, vedoucí prvního kvalifikačního pracoviště UT v Evropě před vydáním EN 473 (v roce 1984 podepsal certifikát UT autorovi tohoto článku po absolvovaném školení), Přehled o vývoji digitální technologie měření ultrazvukem.

(29.ROČNÍK) DEFEKTOSKOPIE 1998

se konal v Praze pod záštitou předsedy ÚNMZ. Nejmenší prezentovaný počet referátů a tím i nejútlejší sborník. Pořadové číslo konference 29 bylo opomenuto.

28. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1997

se konal v Praze pod záštitou ministra průmyslu a obchodu. Poprvé se v tiráži sborníku referátu z konference objevilo č.28, V tomto roce začala převaha referátů (většinou kolektivy min. 4 autorů) z výzkumu a aplikací metody akustické emise akademických pracovišť z Brna, která trvá dodnes, kdy počet referátů z této metody převyšuje počty referátů klasických metod. Poprvé se na konferenci prezentoval doc. Ing. Pavel Mazal, CSc, pozdější dlouholetý prezident ČNDT.

27. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1996

se vrátil do Prahy. Uvažované pokračování místa konání v Táboře nebylo možné z důvodu nevyhovujícího ubytování. Významná účast zahraničních hostů z Německa a Ruska.

26. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1995

se konal v říjnu popáté v Táboře. Potřetí se zúčastnili zahraniční přednášející a oba s referáty tehdy intenzívně se rozbíhajících systémů klasifikace a certifikace pracovníků, a to Charles Hellier z USA a Dietmar Hennig z Německa. Ve sborníku se poprvé a naposled objevily fotografie přednášejících. Byl zvolen nový prezident ČNDT Ing. Jaroslav Obraz, CSc., jedna z největších postav celé historie československé defektoskopie, uznávaná ve světě.

25. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1994

se konal v říjnu počtvrté v Táboře. Poprvé se objevili sponzoři uspořádání konference: Olympus, Testima. ATG, TS Systém, Helling, SVÚM, PAPCo., Defekta, Balteau, BVD. U příležitosti konference poprvé byl poprvé vydán NDT Bulletin.

24. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1993

se konal v říjnu v Táboře. Za zmínku stojí referát jednoho z nevýznamnějších odborníků v metodě netěsnosti Ing. Petera Žubora z Piěšťan k výchově pracovníků metod netěsnosti.

23. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1992

se vrátil v říjnu do Tábora. Byla rozběhnuta komercializace československé defektoskopie, bylo založeno několik firem, jejichž vlastníci se vyčlenili z bývalých státních podniků, kapitalismus v defektoskopii začal velice brzy po sametové revoluci se všemi klady i zápory. Ve sborníku se poprvé objevily reklamy nových podniků. Byl zvolen nový prezident ČNDT doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc.

22. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1991

se konal v říjnu, poprvé ve Zlíně. Poprvé byla jako pořadatel uvedena Československá společnost pro nedestruktivní testování. Poprvé byla rovněž prezentována přednáška o nově budovaném systému kvalifikace a certifikace pracovníků NDT v ČSFR Ing. Jiřího Pittera, navazujíce na klasifikaci CDS, kterou na předcházejících seminářích prezentoval systematicky Oldřich Miffek.

21. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1990

se konal podruhé v Ostravě. Sborník referátů měl poprvé a naposled 2 díly. Prezentováno bylo rekordních 45 referátů. Podruhé se zúčastnili zahraniční hosté, a to z Německa, Rakouska, Bulharska, Sovětského svazu a Maďarska. Referátem se prezentovala další světová osobnost ultrazvukové defektoskopie Udo Schelngermann, současný předseda normalizační komise ISO SC 3 pro NDT zkoušení ultrazvukem z firmy Krautkrämer. Byl to první seminář po ustavujícím sjezdu ČNDT, který se konal na podzim roku 1990 v Kuřimi, na kterém bylo zvoleno první předsednictvo: prezident Mojmír Věchet a dva viceprezidenti: za Moravu Ing. Jiří Ullman, za Slovensko Ing. Pavol Gabriška.

20. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1989

se konal ve Znojmě. Bylo to těsně po sametové revoluci. Bylo připomenuto 50 let vzniku SVÚM. Za připomenutí stojí referát jednoho z mála odborníků NDT na železnici Ing. Vlastimila Buriana (Železniční opravny Nymburk) k využití defektoskopie v železničním opravárenství.

19. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1988

se konal poprvé v Táboře. Za zmínku stojí vystoupení Ing. Zdeno Figury z významného slovenského ultrazvukového pracoviště Výzkumného ústavu mechanizácie a automatizácie Nové Mesto nad Váhom. Ve vinárně na táborském náměstí byl iniciován vznik ČNDT (L. Klásek, zemřel 1991, M. Věchet, B. Kopec).

18. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1987

se konal ve dnech 3. - 5. října 1987 ve Znojmě. Za zmínku stojí referát k přínosu elektroniky k ovládání magnetizačních přístrojů Mojmíra Věcheta. Zahraniční účastníci nebyli.

17. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1986

se konal v Karlových Varech, Poprvé vystoupili zahraniční účastníci, a to hned z několika států: Německa (tehdy NSR), tehdejší Jugoslávie, Bulharska, Rakouska, Maďarska, tehdejšího Sovětského svazu a Rumunska s 12 referáty. Ralph Giese (NSR) prezentoval počítačově řízené rentgenové zařízení firmy Richard Seifert a Günther Gausse prezentoval nová magnetická zařízení firmy Tiede. Poprvé vystoupila mezinárodně uznávaná osobnost NDT Rainer Frielinghaus, vedoucí aplikační laboratoře firmy Krautkrämer.

16. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1985

se konal ve Žďáru nad Sázavou. Na tento seminář mám osobní (Bernard Kopec) vzpomínku, kdy Mojmír Věchet mi přenechal řízení plenární sekce prvního dne.

15. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1984

se konal v Praze ve znamení 35 let SVÚM. V tomto roce zemřeli RNDr. Jaroslav Slaba, prof. Ing. Jan Prudký a Mirolav Tryta, lidé, kteří posunuli vývoj české defektoskopie.

14. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1983

se konal v Praze. V tomto období již byla československá defektoskopie odkázána na dovoz defektoskopických přístrojů prostřednictvím českých zástupců. Na této konferenci prezentoval Ing. Jiří Schmied nový výrobní program, tehdy nejvýznamnějšího výrobce ultrazvukových defektoskopických přístrojů firmy Krautkrämer. Za zmínku stojí, že některé z přístrojů tehdy prezentovaných jsou využívány dodnes. Ing. Jiří Schmied, respektovaný odborníky firmy Krautkrämer má nemalou zásluhu na efektivnosti české ultrazvukové defektoskopie.

13. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1982

se konal po několika létech v Praze. Byl zajímavý tím, že zde byly prezentovány referáty z tehdy se rozvíjející techniky neutronové defektoskopie. Z oblasti rozšiřujícího využití defektoskopie ve výrobě železničního dvojkolí na evropských železnicích byl prezentován referát Bernarda Kopce a Michala Zdukose (tehdejších Železáren a drátoven Bohumín).

12. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1981

se konal ve dnech 6. - 8. října 1981 potřetí v Mariánských Lázních v hotelu Casino. Zde stojí za zmínku sekce magnetických metod s referáty Miroslava Samotného, Jiřího Šáchy, Josefa Solnaře.

11. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1980

se konal ve dnech 11. – 13. října 1980 poprvé v Hradci Králové. Ve sborníku referátu z konference jsem objevil poznámky z diskuse Jaroslava Obraze, Luďka Ptáčka, Bohumila Míška k referátům Ing. Richarda Regazza. Diskuse v těchto ročnících konferencí měly vysokou pracovní a odbornou úroveň, byly někdy dramatické, ale vždy etické.

10. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1979

se konal ve dnech 29. října - 1. listopadu 1979 podruhé v Mariánských Lázních v hotelu Casino. Byl uspořádán jako součást 30 let SVÚM Praha. Poprvé vystoupil prof. Ing. Bohumil Míšek (VUT Brno), organizátor tří běhů postgraduálního studia defektoskopie a jedna z nejvýznamnějších postav historie NDT. Druhý seminář, ve kterém se objevila akustická emise, poprvé vystoupili lidé, kteří dodnes tvoří historii NDT Ing, Václav Svoboda (Sigma Modřany) a Ing. Zdeněk Převorovský (Ústav termodynamiky ČSAV Praha).

9. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1978

se konal ve dnech 25. - 28. září 1978 v hotelu Vsacan ve Vsetíně. Zde se poprvé prezentoval odborník defektoskopie vířivých proudů Ing. Bohumil Brodský (VTŽ Chomutov). Celá jedna sekce byla věnována defektoskopii v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice (VÚJE).

8. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1977

se konal ve dnech 1. - 2. října 1977 se konal rovněž mimo Prahu, a to v hotelu Panoráma v Mariánských Lázních, v době po vydání Charty 77. Na semináři se objevil první referát z akustické emise pod názvem Využití metody akustické emise pro sledování růstu trhliny ve svarovém spoji při statickém zatěžování autorů Jiřího Blahůška (SVÚM), Václava Kouly (SVÚM) a Františka Čermáka (ČVUT Praha). Poprvé byla přednesena přednáška z oblasti zkoušení těsnosti při výrobě součástí a celků jaderných elektráren významného odborníka Ing. Františka Uhra (Škoda ZVJE Plzeň).

7. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1976

se konal ve dnech 15. - 18. listopadu 1976 poprvé mimo Prahu, a to v Beskydech v hotelu Visalaje v Krásné, a to především zásluhou významné osobnosti historie české defektoskopie Ing. Leoše Kláska, vedoucího defektoskopického střediska tehdejších Vítkovických železáren (VŽKG) pozdějšího iniciátora založení ČNDT. Prezentovali se zde zástupci tehdejšího nejvýznamnější defektoskopického pracoviště v Československu (Ing. Leoš Klásek, Josef Solnař, Ing. Stanislav Janovský, Ing. Petr Šípek, Ing. Olga Ličková).

6. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1975

se konal ve dnech 11. - 12. listopadu 1975 v Hajnovce v Praze – Vinohrady, účast 300 lidí. Zastavením výroby defektoskopických přístrojů v Laboratorních přístrojích Chotutice, se poprvé prezentovali firmy zahraničních výrobců prostřednictvím českých zastoupení, které ovládly trh.

5. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1974

se konal rovněž v Raisově sále Ústředního domu železničářů (Národním domě) v Praze, účast stále vysoká 350 lidí. Seminář se konal pod záštitou 25 let Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM), pod kterého spadalo Celostátní defektoskopické středisko (CDS). Sluší se připomenout vystoupení odborníka z oblasti radioisotopů Ing. Zdeňka Frynty (SVÚM).

4. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1973

se konal rovněž v Raisově sále Ústředního domu železničářů (Národním domě) v Praze, účast nižší, přesto 300 účastníků. Poprvé se představili příspěvky další osobností: Ing. Jiří Blahůšek, CSc. (SVÚM), průkopník české normalizace v defektoskopii a doc. Ing. Miroslav Samotný, CSc. (VUT Brno), odborník metody magnetické metody práškové.

3. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1972

se konal ve dnech 12. - 13. prosince 1972 poprvé v Raisově sále Ústředního domu železničářů (Národním domě) v Praze, účast 450 lidí. V záhlaví pořadatelů se objevila Odborná skupina pro defektoskopii ČSVTS a CDS Praha. Za připomenutí stojí první referát významného odborníka defektoskopie jaderných reaktorů Ing. Jiřího Přepechala, CSc. Poprvé se prezentoval doc. Ing. Rudolf Dubenský, CSc., pozdější druhý prezident ČNDT. Zazněly referáty dvou významných praktiků ze Slezska a to Ing. Vladimíra Matušky z Třince (tehdy Železárny V. M. Molotova) a Ing. Jiřího Ullmana z Kunčic (tehdy Nová huť K. Gottwalda), jehož referáty a články v odborném periodiku Hutník, by mohly být vzorem pro tvorbu srozumitelných prezentací.

2. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1971

se konal ve dnech 8. - 10. listopadu 1971 rovněž v sále Domu spojů (Radiopaláci) v Praze, naposledy v tomto místě stejnými pořadateli. Bylo předneseno 22 referátů, účast rovněž velká, přes 400 účastníků. S referátem o použití měrek v radiografii vystoupil Ing. Evžen Honců, CSc., jehož přednášky i na dalších konferencích se vyznačovaly vytříbeným stylem. Jeho psané referáty považuji za vzor stylistiky v technické literatuře NDT. Poprvé vystoupil Ing. Richard Regazzo (SVÚM) referátem z oblasti zkoušení svarů, člověk, který posvětil svůj život plně ultrazvukové defektoskopii. Poprvé se na konferenci prezentoval Ing. Václav Bízek, CSc. (SVÚM), významný odborník v oboru radiografie. Ředitel LP Chotutice a jeho spolupracovníci prezentovali nadějný výhled výroby defektoskopických přístrojů v Československu. Naděje tohoto výhledu pohasla brzy v roce 1973 zastavením výroby dle rozhodnutí Státní plánovací komise.

1. ROČNÍK DEFEKTOSKOPIE 1970 (NAZÝVANÝ SEMINÁŘ)

se konal ve dnech 17. - 19. listopadu 1970 v Domě spojů (Radiopalác) v Praze – Vinohrady. Pořadateli semináře jsou na pozvánce uvedeni Dům techniky Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) a Laboratorní přístroje Chotutice, n. p. Iniciátorem a hlavním organizátorem a zakladatelem těchto pravidelných setkání byl pan Mojmír Věchet z Celostátního defektoskopického střediska Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM) Praha-Běchovice, později zvolen v roce 1990 prvním prezidentem Československé společnosti pro NDT. Semináře se zúčastnilo přes 400 lidí. Bylo předneseno 22 referátů. První referát k 75. výročí defektoskopie prozařováním přednesl Jaroslav Slaba z SVÚM Praha. Na tomto prvním semináři vystoupila řada významných osobností, které tvořily historii české defektoskopie: Dr. Ing. Miroslav Baimler z SPŠJT Praha (RT), Ing. Jaroslav Obraz, CSc. ze SVÚSS Praha (UT), prof. Dr. Ing. Oldřich Taraba, CSc. z ČVUT Praha (UT), Ing. Lubomír Duben, CSc. (MT, ET). Vynálezce betatronu, urychlovače vysokoenergetického záření pro radiografii velkých tlouštěk, Ing. Karel Rytina z ÚFP ČSAV vystoupil v sekci, zabývající se dnes již málo používanými technikami (neutronová radiografie, mžiková rentgenografie). Na tomto prvním semináři, a i na dalších až do roku 1972, vystoupil zástupce Laboratorních přístrojů Chotutice (Praha-Braník) s informacemi o základním programu vývoje defektoskopických přístrojů. Již na prvním semináři a pak na všech dalších konferencích se uskutečnila výstava defektoskopických přístrojů, tehdy pouze českého výrobce z Chotutic. Je třeba připomenout, že tyto přístroje, především zařízení pro magnetickou metodu práškovou, navazujíce na předválečnou výrobu Ing. Karáska (INKAR) byly srovnatelné s tehdejšími světovými výrobci, To se týkalo i vystavovaných ultrazvukových defektoskopů UID-S a UID-R, jejichž ideovým tvůrcem byl Jaroslav Obraz, pozdější třetí president ČNDT. Tehdejší vedoucí Celostátního defektoskopického střediska při SVÚM Praha Ing. Lubomír Čížek, CSc., informoval o 6. mezinárodní konferenci NDT, konané v roce 1970 v Hannoveru. Mezinárodní konference NDT byly tehdy pořádány nepravidelně ve tří až čtyřletých intervalech po patronací International Committee for NDT (ICNDT), který byl ustaven v roce 1960 a pak i pod patronací European Federation for NDT(ECNDT), který byl založen v roce 1998. První, doložitelná mezinárodní conference NDT se konala v Bruselu v roce 1955. Skutečný zájem tehdejší československé defektoskopické veřejnosti byla nejen účast více než 400 účastníků prvního ročníku DEFEKTOSKOPIE, ale i 6 příspěvků na světové konferenci v Hannoveru z Československa. Přednášejícími v Hannoveru byly významné osobnosti, tvořící dějiny NDT: Josef Krautkrämer (UT), Robert Halmshaw (RT) a Friedrich Förster (ET). První konferenci uzavřel referátem o úsměvných zážitcích dvouletého působení zavádění defektoskopie v Indii Mojmír Věchet.